Hvornår skal man ringe efter landinspektøren?

De fleste af os kommer nok til kort, hvis vi bliver bedt om hurtigt at redegøre for, hvad en landinspektør sådan går rundt og laver. Men landinspektørernes arbejde påvirker faktisk en stor del af danskernes hverdag – om ikke andet, så i hvert fald indirekte. En landinspektør arbejder nemlig til hverdag med alt, hvad der har med opmåling og fast ejendom at gøre.

Hvor går grunden helt nøjagtig til?

Det er for eksempel landinspektørerne, der kan hjælpe med at finde ud af, hvor en ejendoms skel helt præcist ligger, og dermed hvor grunden nøjagtig går til. Det er også hos landinspektøren, du kan få hjælp, hvis du står og skal udstykke en del af din grund eller hvis flere grunde skal lægges sammen. Her finder du rådgivning om alle tænkelige forhold omkring lokalplaner, lovgivning, udarbejdelse af skøde og skeletablering i forbindelse med handel. De private grundejere er dog kun en blandt mange berøringsflader, en landinspektør har i sit daglige virke. Ejendomsmæglere, offentlige myndigheder, landmænd og ingeniører er blandt de mange forskellige aktører, en landinspektør jævnligt rådgiver eller samarbejder med.

Rådgivning til myndigheder, landmænd og ingeniører

En del af en landinspektørs arbejde består i at bistå forskellige offentlige myndigheder med alt fra udarbejdelse af lokalplaner over juridisk vejledning til opmåling i forbindelse med etablering af vej- og kloakprojekter. Hertil kommer rådgivning af ejendomsmæglere i forbindelse med frasalg af arealer, tekniske opmålinger og beregninger for ingeniører og rådgivning af landmænd. Sidstnævnte er et område, hvor der gælder særlige regler, og her er det vigtigt at holde sig opdateret på de gældende regler og være godt inde i landbrugsloven. Ydelserne til landmænd kan spænde vidt: fra rådgivning om sammenlægning eller opsplitning af bedrifter over opmåling af marker i forbindelse med EU-støtte til juridisk rådgivning.